Khoa Khám bệnh

Khoa Cận lâm sàng

Phòng Chạy thận nhân tạo

Khoa Ngoại tổng hợp

Khoa Nội tổng hợp

Phòng Chăm sóc da

Khoa Dược