Phòng khoa 8 photos | 3875 view

Nội soi

Răng hàm mặt

Siêu âm

SPa

Tai mũi họng

Thận nhân tạo

Thận nhân tạo

Thận nhân tạo
Khai Trương 5 photos | 3290 view

Khai Trương

Khai Trương

Khai Trương

Khai Trương

Khai Trương
Ảnh hoạt động 7 photos | 4000 view

Gặp gỡ các đơn vị dược

Gặp gỡ các đơn vị dược

Bảo lụt

27 tháng 2

27 tháng 2

20 tháng 10

20 tháng 10