CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO SAU LŨ LỤT

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

Các videos khác


LỄ KHỞI CÔNG BỆNH...
Lượt xem: 1039

PHÓNG SỰ VỀ BỆNH...
Lượt xem: 2068

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG...
Lượt xem: 2287

LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM...
Lượt xem: 1200

PHÓNG SỰ VỀ Y TẾ TƯ...
Lượt xem: 1101

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN
Lượt xem: 2591