CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO SAU LŨ LỤT

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

Các videos khác


GIỚI THIỆU VỀ CÔNG...
Lượt xem: 2363

LỄ KHỞI CÔNG BỆNH...
Lượt xem: 1080

PHÓNG SỰ VỀ Y TẾ TƯ...
Lượt xem: 1146

LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM...
Lượt xem: 1242

PHÓNG SỰ VỀ BỆNH...
Lượt xem: 2135

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN
Lượt xem: 2662