LỄ KHỞI CÔNG BỆNH VIỆN

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

Các videos khác


LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM...
Lượt xem: 1280

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN
Lượt xem: 2710

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG...
Lượt xem: 2418

PHÓNG SỰ VỀ BỆNH...
Lượt xem: 2185

PHÓNG SỰ VỀ Y TẾ TƯ...
Lượt xem: 1178