LỄ KHỞI CÔNG BỆNH VIỆN

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

Các videos khác


PHÓNG SỰ VỀ BỆNH...
Lượt xem: 2030

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN
Lượt xem: 2529

PHÓNG SỰ VỀ Y TẾ TƯ...
Lượt xem: 1067

LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM...
Lượt xem: 1159

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG...
Lượt xem: 2219