LỄ KHỞI CÔNG BỆNH VIỆN

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

Các videos khác


GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN
Lượt xem: 2619

LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM...
Lượt xem: 1218

PHÓNG SỰ VỀ BỆNH...
Lượt xem: 2101

PHÓNG SỰ VỀ Y TẾ TƯ...
Lượt xem: 1116

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG...
Lượt xem: 2318