SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
Áp dụng từ ngày 20/08/2019
STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ DỊCH VỤ GIÁ BHYT Chênh lệch
Phòng Vip
Ngày giường bệnh Ngoại khoa, bỏng
1 K19.1933 Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25
-70% diện tích cơ thể
200,000 198,300 250,000
2 K19.1939 Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên
30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện
tích cơ thể
200,000 175,600 250,000
3 K19.1945 Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2
dưới 30% diện tích cơ thể
200,000 148,600 250,000
Ngày giường bệnh Nội khoa
1 K03.1918 Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị
ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại,
Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người
bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não,
chấn thương sọ não.
200,000 149,100 250,000
Trang 1 of 1