SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
Áp dụng từ ngày 20/08/2019
STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ DỊCH VỤ GIÁ BHYT
Tiền khám
1 05.1898 Khám Da liễu 50,000 30,500
2 14.1898 Khám Mắt 50,000 30,500
3 10.1898 Khám Ngoại 50,000 30,500
4 02.1898 Khám Nội 50,000 30,500
5 13.1898 Khám Phụ sản 50,000 30,500
6 16.1898 Khám Răng hàm mặt 50,000 30,500
7 15.1898 Khám Tai mũi họng 50,000 30,500
Trang 1 of 1